Гусларске песме
http://guslarskepesme.com/

Ђорђије Копривица, народни гуслар
http://www.djordjijekoprivica.com/

Друштво гуслара Карађорђе, Крагујевац
http://www.karadjordje.org/

Друштво гуслара „Студент“, Београд
http://www.studentskisvet.com/studenti_organizacije.php?id=36

Друштво гуслара „Стара Херцеговина“
http://starahercegovina.co.rs/pages/intro.php

Комплетна дигитална збирка насеља и порекла становништва
http://www.poreklo.rs/2013/07/17/kompletna-digitalna-zbirka-47-knjiga-naselja-i-porekla-stanovni%C5%A1tva/