Можете купити готове гусле или наручити гусле са мотивима по сопственој жељи. Гусле израђује српски гуслар Вукојица Сандић. Гусле можете набавити или наручити преко линка контакт.