Можете купити готове гусле или наручити гусле са мотивима по сопственој жељи. Гусле израђује српски гуслар Вукојица Сандић. Гусле можете набавити или наручити преко линка контакт.

Од најобичнијих до најодличнијих!
Испоруке тачне, цијене приступачне!