Изашао је из штампе нови број часописа „Глас Гусала“ (број 2).

Часопис се може лично преузети контактом на број тел: 069-120-5285 или поручити поштом на тел. 063-732-7738.

Глас гусала