Изашао је из штампе нови број часописа „Глас Гусала“ (број 4).

Часопис се може лично преузети контактом на број тел: 069-120-5285.

glas-gusala-04