Школа гусала Сандић

[kola gusala
"Sandi}"

O guslama

Gusle su Srbski nacionalni instrument

Гусле се спомињу и у Светом Писму на 39 мјеста. Уз гусле су опјевани многи бојеви, догађаји, јунаци, догодовштине, а уз гусле се такође могу пјевати и љубавне пјесме. Зато пјесник и каже: 

“Кад је Србин највише стрепио,
Гуслар га је надом кријепио.
Сви су људи на свијету браћа,
То је вјера прва и најкраћа,
Тако здрави људски разум схваћа”

Za{to su nam gusle va`ne?

Кол’ко су нам гусле важне,
Није битно да ли знамо,
Ал’ кад знамо да су наше,
Треба да их сачувамо!

Гусле су нам важне зато што су оне и буквар и историјска читанка наше свијетле историје и свих бурних збивања кроз сва времена нашег постојања.

А посебно зато што су нам биле и остале звучни пергамент, и опојно надахнуће за сва врхунска прегалаштва и свјесну жртву на којима су се плели вијенци славе, вјере и слободе, и најбитније од најбитнијег – зато што нас уче да човјек мора бити човјек.

Nauka i gusle

Наука је велика ствар којој треба непрестано тежити, али наука неће и не може никада задовољити цијелу душу човјекову јер:

– Науку носите и није опипљива – Гусле носите и оне су опипљиве
– Наука нема звук – Гусле имају
– Наука вас може умудрити – Гусле и умудрити и осоколити

ЗАКЉУЧАК: Наука вас чини мудријим, гусле вас чине племенитијим.

Gusle i zra~ewe

Од свих музичких инструмената једино гусле имају дух вјечитог и инспирацију божанственог, једино су нам оне кроз вјекове зрачиле вјером и свједочиле надом. 

Za{to gusle nisu "KUL"?

Скоро сва српска штампа, телевизије, сви медији и уопште скоро сва “културна” јавност и критика, непрестано папагајче да је музика која долази са запада и из Европе “КУЛ”.

Ово “КУЛ” је управо скраћеница од – Крените У Лудницу, а то би значило да у српски правилно и здраво одњеговани патриотизам извршимо трансплаптацију страног болесног ткива.

Guslari i pjesnici

У невољи гуслари и пјесници подижу дух народа као што је стихија потопа подигла Нојев ковчег на брдо Арарат.

"Nijesam guslar i ne umijem dobro da govorim kroz wih, ali mi se ~ini da one govore kroz mene."

- Vuk Karaxi}

"Nikad moje uho nije ~ulo umilniji glas od zvuka srpskih gusala."

- Mihajlo Pupin

"Gusle su bile i velika pri~a i utjeha u nevoqi i pomo} u `ivotu i produ`etak `ivota s onu stranu zbiqe i zbivawa."

- Ivo Andri}

Scroll to Top